Turės prieš valią

Turi ir bus turi tą pačią reikšmę, bet yra naudojami skirtinguose gramatiniuose kontekstuose. Į TuriBusGramatinis vartojimas „Shall“ yra oficialus būdas išreikšti numatomus būsimus veiksmus. Tradicinė taisyklė yra ta, kad norint išreikšti paprastą būsimąjį įtempimą, naudojamasi po I (aš išvykstu vidurdienį), o kitais atvejais - (ar išeisite vidurdienį?). „Valia“ (veiksmažodžio forma) naudojama nurodyti būsimus veiksmus antrajam ar trečiajam asmeniui (jūs, jie).

Pavyzdžiai

  • turi eik į filmą šį vakarą.
  • Mes turi įveikti.
  • Ji bus mielai pasirašydamas sutartį.
  • Jie bus apsilankykite mečetėje vakarinėms maldoms.