Įstatymas
Taisyklės gali būti apibūdinamas kaip gairės ar nurodymai ką nors teisingai atlikti. Tai yra principai, kurie valdo asmens elgesį ar elgesį organizacijoje ar šalyje. Iš kitos pusės, reglamentas nurodykite konkrečioje...
A bus gali būti apibūdinamas kaip teisinis dokumentas, kuriame nurodoma, kaip asmens turtas, daiktai ir asmeniniai daiktai paskirstomi tarp įstatyminių įpėdinių po jo mirties. Kita vertus, a pasitikėjimas yra prievolės,...
Kai susitarimas yra vykdomas pagal įstatymą, jis tampa sutartimi. Remiantis galiojimu, yra kelios sutarčių rūšys, t. Y. Galiojanti sutartis, negaliojanti sutartis, neteisėta sutartis ir tt. Negaliojanti sutartis ir negaliojanti sutartis...
1872 m. Indijos sutarčių įstatymas aiškiai leido suprasti, kad negaliojančio ir neteisėto susitarimo skirtumas yra nedidelis. A niekinis susitarimas yra tas, kuris negali būti draudžiamas pagal įstatymus, tuo tarpu neteisėtas...
A niekinis susitarimas yra negaliojantis ab-initio, iš esmės jis negalioja, nes yra suformuotas. Bet kita vertus, a negaliojanti sutartis yra tas, kuris galioja sukūrimo metu, bet ilgainiui tampa negaliojantis dėl tam...
Vienašalė sutartis, kaip rodo pavadinimas, yra sutartis, kurioje dar neįvykdytas vienos šalies įsipareigojimas. Kaip prieš, Dvišalė sutartis yra sutartis, kuria turi būti prisiimtos abiejų šalių prievolės. Sutartys yra susijusios su...
Įstatymų leidžiamoji valdžia yra vyriausybės organas, įgaliotas priimti įstatymus ir prižiūrėti vyriausybės administravimą. Pasaulyje vyrauja dviejų rūšių įstatymų leidžiamoji valdžia, t. Y. Vienkamerė ir dvikamė. Vienkameris įstatymų leidėjas yra vyriausybės...
Teismų konstitucijos sparnas atlieka įvairias funkcijas, tokias kaip ginčų sprendimas, teisminė peržiūra, pagrindinių teisių gynimas ir įstatymų palaikymas. Tai reglamentuoja šalies bendrosios teisės sistemą. Indijoje yra įvairių teismų lygių, įskaitant...
Įkainotas asmuo teisėtomis priemonėmis gali sumažinti savo mokestinę prievolę dviem būdais - planuodamas mokesčius ir vengdamas mokesčių. mokesčių planavimas apibūdinamas kaip finansinės veiklos organizavimas taip, kad vertinamas asmuo galėtų pasinaudoti...
Vienas didžiausių viso pasaulio mokesčių mokėtojų rūpesčių yra tai, kaip sumažinti jų mokestinę prievolę, nesilaikant įstatymų. Yra du teisėti būdo, kaip sumažinti turto vertintojo, mokestinę prievolę, tai yra mokesčių atskaitymas...