Operacijos
Nors auditas ir vertinimas yra procesų, produktų ir metrikos įvertinimo priemonės, auditai ir vertinimai skiriasi tuo, kodėl jie atliekami, ir vertinimo atlikimo metodiką. Palyginimo diagrama Audito ir vertinimo palyginimo lentelė...
Kokybės užtikrinimas yra procesas orientuota ir orientuota į defektą prevencija, kol kokybės kontrolė yra produktas orientuota ir orientuota į defektą identifikacija. Palyginimo diagrama Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės palyginimo lentelė...