Islamas
Įvadas JAV invazija į Iraką atnešė didžiulį nestabilumą Viduriniųjų Rytų regione ir paskatino kurti teroristines grupes, kurios siekia susigrąžinti žemes, kurios buvo prarastos Vakarų okupantams per kelis karus per 20tūkst...
Wahabizmas prieš salafizmą Žodis salaf yra trumpas Salaf us-sawleh (pamaldūs pirmtakai), todėl salafis yra sektos vartojamas terminas, teigiantis, kad jis seka pirmąsias tris pranašo Mahometo umos kartas, pranašo kompanionus, jo...
Semitų religijų kilmė Trys Vakarų Azijoje kilusios organizuotos religijos, būtent judaizmas, krikščionybė ir islamas yra vadinamos semitų religijomis. Yra tvirtai laikoma nuomonė, kad visos religijos, nors ir įkurtos skirtingais istorijos...
Islamas yra religija, kilusi VII a. Tai yra taikos religija, kurios pasekėjai žinomi kaip musulmonai. Nuo to laiko, kai religija buvo pirmą kartą atskleista, iki šių dienų egzistavo daugybė skirtingų...
ĮvadasPraktiškai visose pasaulio tautose šiandien terminas Džihadas tapo smurto ir betvarkės sinonimu. Net Artimųjų Rytų piliečiai, gerai suprantantys tikrąją žodžio „džihadas“ prasmę, kaip atskleista Korane, dažnai ištaria neigiamą požiūrį. Taip...
Hijabo ir Khimaro samprata nėra labai nauja ir siekia daugelį metų. Iš tikrųjų hijabo sąvoka yra labai sena ir, nors ne visada vadinama hidžabu, bet islamo idėja vienaip ar kitaip...
Įvadas „Hamas“ ir ISIS yra islamo socialinės-politinės organizacijos ir laikosi bendros ideologinės doktrinos, ginančios islamo pasekėjų interesus, ir ginkluotą judėjimą prieš ne musulmonus laiko dieviška Alacho tvarka, kuri, pasak jų,...
Įvadas Tiek zoroastrianizmas, tiek islamas yra monoteistinės religijos, kurias įkūrė istoriniai įkūrėjai ir kurios kilo Viduriniuose Rytuose ilgai po induizmo. Abi religijos praeityje priverstinai pakeitė kitų tikėjimų žmones savo jėgomis,...
„Zakat vs Tax“ Zakatas yra susijęs su religija, o mokesčiai - su vyriausybe. Jokiu būdu Zakat ir mokesčiai negali vykti kartu; jie daugeliu atžvilgių skiriasi. Nors zakatas turi religinę šventumą,...
„Zakat vs Sadaqah“ „Zakat“ ir „Sadaqah“ yra labdaros formos, kurias teikia musulmonai. Jie abu skiriasi savo atžvilgiu. „Zakat“ arabų kalba reiškia augimą, apsivalymą ir palaiminimą. Sadaqah reiškia tikėjimo nuoširdumą. Nors...